Wat houdt het project in

Kinderen die deelnemen aan het sponsorproject komen uit gezinnen waarvan de ouders niet in staat zijn het onderwijs van hun kinderen te betalen.
FinanciŽle hulp van buiten af is dus de enige mogelijkheid voor deze kinderen om naar school te gaan.

De kinderen kunnen in principe vanaf hun derde of vierde jaar naar de kleuterklas en vervolgens binnen de school doorstromen naar normaal onderwijs tot zij de leeftijd van ongeveer zeventien hebben bereikt. Er wordt niet alleen gezorgd dat de kinderen onderwezen worden, maar ook dat de benodigde studiematerialen als boeken, pennen, schriften enzovoort ter beschikking worden gesteld. Daarnaast ontvangen de kinderen dagelijks een maaltijd. De stichting zorgt er verder voor dat de kinderen regelmatig medisch gecontroleerd worden door een arts, die enkele keren per week in de polikliniek van een van de dorpjes spreekuur houdt.

Waarom kiezen voor ons project

Er zijn al talloze stichtingen en verenigingen die zich bezig houden met financiŽle sponsoring van kinderen. Toch onderscheid ons Educatieve Sponsorproject zich van de meeste anderen sponsorprojecten.

Door de financiŽle hulp op kleine schaal aan te bieden, namelijk 'alleen' onderwijs, blijven de maandelijkse kosten van het project aanmerkelijk lager dan de meeste reguliere sponsorprojecten, waarbij de sponsering naast het onderwijs vaak ook betrekking heeft op de dagelijkse behoeften, uitgebreide medische verzorging en onderhoud van andere familieleden. Daarnaast worden ook vaak nog andere projecten binnen de gemeenschap gerealiseerd, als bijvoorbeeld het bouwen van schooltjes, ziekenhuizen, wijkgebouwen enz. Wij hebben er echter nadrukkelijk voor gekozen allťťn de kinderen te sponseren met goed onderwijs en wat direct daarmee samenhangt. De projecten die we uitvoeren in de dorpjes worden gefinancierd van overige giften die de stichting ontvangt.

Wat zijn de kosten

Door deze aanpak is het al mogelijk om een kind te sponseren voor een bedrag van zes euro per maand, wat neerkomt op nog geen 20 eurocent per dag. Met deze kleine bijdrage kunt u al een 'eigen' kind een betere en zekere toekomst bieden. Sinds de start van het project in 2001 zijn we erin geslaagd de kosten gelijk te houden.

Bent u geÔnteresseerd?

Wilt u meer weten over dit project dan vindt u bij onze folders uitgebreide informatie over bijvoorbeeld de exacte plaats, specifiekere informatie over de kinderen en de financiŽle afwikkeling van het project. U kunt met eventuele vragen natuurlijk ook persoonlijk contact met ons opnemen. Heeft u besloten om een kindje bij ons te sponsoren kunt u zich hier aanmelden.